Jaarverslag MR 2019 2020
 
Uitnodiging: MR vergadering

Datum: Maandag 23 november 2020

 

Agenda:

1. Welkom

2. Notulen van de vergadering van 05-10-2020 (zie bijlage)

3. GMR

4. Jaarplan 2020-2021 (instemming)

(Luuk schuift aan)

5. Nieuws van de school

- veiligheidsbeleid

6. Noodplan 2e golf corona

7. Rondvraag