PBS

Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak waarbij zowel het team, de overblijfouders en de buitenschoolse opvang zich richten op het stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen.

Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een "kapstok" waarin alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in de school opgehangen kunnen worden.

We werken met heldere en gevisualoiseerde gedragsverwachtingen die kinderen worden aangeleerd. Kinderen en groepen die dit gedrag vertonen, krijgen een compliment of een zichtbare beloning (een Spetter van de Fontein). Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden waarop de gedragsverwachtingen zijn gebaseerd.

Voorbeelden van PBS gedragsverwachtingen zijn:
- Ik loop rustig in de gang.
- Ik loop rustig aan de rechterkant van de trap.

Zo werken we aan een positieve schoolcultuur. 

Wilt u meer weten: