Leerlingzorg

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Elke basisschool legt in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen biedt. Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.Ons profiel bestaat uit:

  • een korte typering van de school
  • de kwaliteit van de basisondersteuning
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt
  • de voorzieningen die we hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.