Ouderraad

De ouderraad is een groep zeer enthousiaste en betrokken ouders die allerlei hand- en spandiensten verricht voor de school in overleg met directie en team. De ouderraad particiteert in diverse commissies, zoals de sportcommissie, de verkeerscommissie, de Sinterklaascommissie, de projectcommissie, de schoolreiscommissie enz. De commissies vormen werkgroepen die activiteiten organiseren. 

De activiteiten die de ouderraad organiseert voor de kinderen worden betaald uit:

  • vrijwillige ouderbijdragen: de hoogte van deze bijdrage is vrij, maar de ouderraad gaat in de begroting voor 2023-2024 uit van €55,00 per kind( bestaande uit: €27,50 schoolreisje, €27,50 ouderbijdrage,);
  • verplichte betalingen voor deelname aan bepaalde activiteiten: schoolreisje worden apart begroot en deelname verplicht tot betaling van de kosten;
  • overige inkomsten: de jaarlijkse feestavond levert over het algemeen een bedrag op dat wordt gereserveerd voor speciale gelegenheden.

De ouderraad is te bereiken via:  ouderraad.fontein@sophiascholen.nl
Elke vergadering van de ouderraad is openbaar. 

Meer informatie lees je in het