Ons onderwijs

Bij ons op school werken we in jaargroepen, ingedeeld op leeftijd.  Elk kind krijgt hierbinnen de kans om zich optimaal te ontplooien. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen capaciteiten. Hier houden we uiteraard rekening mee. We stimuleren, dagen uit en ondersteunen waar nodig op individueel niveau. 

De sociaal emotionele ontwikkeling en de vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.

Meer informatie lees je in de schoolgids.