Identiteit

De Fontein is een moderne, open, christelijke basisschool. Alle kinderen zijn welkom. Wij geven op diverse manieren vorm en inhoud aan de christelijke identiteit. Vertrouwen, eerlijkheid, respect, saamhorigheid en rechtvaardigheid vinden wij belangrijke waarden bij ons op school evenals verwondering, vergeving en zorgzaamheid.

Iedereen is anders, iedereen is gelijk.