Positief gedrag

Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak waarbij zowel het team, de overblijfouders en de buitenschoolse opvang zich richten op het stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen.

Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een "kapstok" waarin alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in de school opgehangen kunnen worden.

Op school hechten we veel waarde aan positief gedrag. De kinderen en leerkrachten weten precies wat er van elkaar verwacht wordt. We bespreken gedrag vaak in de klas en maken tevens gebruik van pictogrammen. Kinderen en groepen die het gewenste gedrag vertonen, krijgen een compliment of een zichtbare beloning (een Spetter van De Fontein). Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden waarop de gedragsverwachtingen zijn gebaseerd.
Zo werken we aan een positieve schoolcultuur. 

Wilt u meer weten: